กองสลากฯ ยืนยืนออกหวยงวด 16 พ.ค. ไม่รับซื้อสลากคืน

ไม่ซื้อหวยคืน-01

กองสลากฯ ยืนยืนออกหวยงวด 16 พ.ค. ไม่รับซื้อสลากคืน

จากกรณีกลุ่มผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินหน้ายื่นศาลปกครอง ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการสลากฯ ที่ให้เลื่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เม.ย.2563 ไปเป็น 16 พ.ค.2563 พร้อมขอให้สำนักงานสลากฯ ยกเลิกสลากงวด 1 เม.ย.2563 และเปิดรับซื้อคืน

รวมถึงรับรองสถานะตัวแทนผู้ค้ารายย่อย เพื่อให้ได้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท โดยให้เหตุผลว่าการเลื่อนออกรางวัลสลากต่อเนื่อง 2 ครั้ง ทำประชาชนขาดความเชื่อมั่น และไม่กล้าซื้อสลาก

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ยืนยันการพิจารณาเลื่อนออกรางวัลสลากฯ ได้ทำถูกต้องตามพ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ซึ่งในมาตรา 13 ให้คณะกรรมการสลากฯ มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการและวางนโยบายของสำนักงานสลากฯ ทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการจัดจำหน่าย การพิมพ์ การออกรางวัล และการรับขึ้นรางวัล

ดังนั้นจึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบธรรม ที่สำคัญการเลื่อนออกรางวัลได้ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ให้สอดคล้องกับ

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงคำสั่งเคอร์ฟิวของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เพราะหากให้ออกรางวัลตามเดิม อาจเป็นการกระตุ้นให้คนขายลอตเตอรี่ออกมาจำหน่ายจนเกิดการรวมกลุ่มและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพิ่มได้

“การร้องศาลปกครองถือเป็นสิทธิที่ผู้ขายทำได้ แต่ยืนยันว่าขณะนี้สลากงวด 1 เม.ย.ยังออกรางวัลวันที่ 16 พ.ค.ตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่โมฆะหรือยกเลิกแต่อย่างใด เพราะการพิจารณาเลื่อนออกสลากฯ ได้ทำตามอำนาจกฎหมายและมีเหตุผลรองรับไว้ อย่างไรก็ตามสุดท้ายก็ต้องรอกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองว่าจะรับฟ้องหรือไม่ ซึ่งเราคงไม่สามารถก้าวล่วงได้”

ส่วนข้อเสนอต้องการให้สำนักงานสลากฯ รับซื้อสลากฯ คืนในราคาต้นทุน 70.40 บาทนั้น ยืนยันว่าทำไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ โดยที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกาก็เคยวินิจฉัยแล้วว่าสำนักงานสลากฯไม่มีอำนาจรับซื้อคืนสลาก อีกทั้งอาจมีผลกระทบต่อการจัดสรรจ่ายเงินรางวัลด้วย ที่สำคัญตามจารีตธรรมเนียมปฏิบัติผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯในอดีต ก็รับทราบตรงกันว่าการรับซื้อสลากฯเป็นการขายขาด ขอคืนไม่ได้ อย่างไรก็ตามในภาวะวิกฤตเช่นนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและซื้อผู้ค้าสลากฯไว้ ทั้งการลงทะเบียนขอเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท นาน 3 เดือน รวมถึงยังมีเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กู้ยืมได้